JAZZ ASCONA 2020, Mauro Pesenti Trio
JAZZ ASCONA 2022, Mauro Pesenti Trio Feat. Eileina Dennis
JAZZ ASCONA 2022